Wpisz miejscowość i ulicę:
Giełda
GPW (2022-01-24 18:58)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl


Kursy walut
NBP 2022-01-24
USD 4,0049 +0,24%
EUR 4,5358 +0,12%
CHF 4,3932 +0,33%
GBP 5,4169 -0,08%
Wspierane przez Money.pl


Depozyty 3m
2022-01-21
WIBID 3M 2,65 +0,76%
WIBOR 3M 2,85 +0,71%
WIBOR 1M 2,47 +1,23%
EURIBOR 3M -0,55 +0,72%
EURIBOR 1M -0,56 +0,36%
Wspierane przez Money.pl


jesteś tutaj: Dla rolników > Kredyty


 

Cel: pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością rolniczą

okres kredytowania – do 12 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejny okres 

Cel:

 • zakup gruntu i terenu,

 • zakup budynków i budowli,

 • rozbudowę, modernizacje obiektów i budowli,

 • zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych,

 • zakup wyposażenia,

 • zakup innych środków trwałych

  

Cel - bieżące potrzeby związane z działalnością gospodarczą, a także przedsięwzięcia związane z obrotem gospodarczym 
Kredyt przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych zmierzających do rozwoju zespołowych form użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej oraz rozwoju usług rolniczych.

 

Kredyt na skup i przechowalnictwo płodów rolnych przeznaczony jest na:

 • skup od producentów krajowych i przechowywanie krajowego materiału siewnego: zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, roślin motylkowych, grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw, ziemniaków, skrobi ziemniaczanych naturalnych i przetworzonych, suszów ziemniaczanych, klejów ziemniaczanych, krochmalowych i dekstrynowych, ziół i suszu ziół, owoców i warzyw, półproduktów i przetworów z owoców i warzyw, słomy i włókien łykowych oraz nasion lnu, cykorii korzeniowej i suszu cykorii, gorczycy, z wyłączeniem wyrobów alkoholowych i surowców do produkcji wyrobów alkoholowych
 • przechowywanie lub zakup i przechowywanie sezonowych nadwyżek mleka w proszku, masła, serów twardych, półtusz wieprzowych i miodu - pochodzących z krajowej produkcji.
 
Kredyt na realizację przedsięwzięć w rolnictwie i działach specjalnych produkcji rolnej kierowany jest do osób fizycznych i prawnych, prowadzących lub podejmujących działalność gospodarczą.

 

Kredyt przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych zmierzających do:

 • dostosowania standardów sanitarno-weterynaryjnych w produkcji i przetwórstwie mleka do wymagań UE przy zapewnieniu harmonijnego rozwoju produkcji mleka, nie później niż w ciągu 2 lat po akcesji,
 • podniesienia jakości wody w gospodarstwie oraz podniesienia poziomu ochrony środowiska w produkcji i przetwórstwie mleka.

 

Kredyt przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych zmierzających do restrukturyzacji bazy surowcowej oraz przetwórstwa ziemniaków skrobiowych na skrobię i jej modyfikaty. Kredyt może zostać udzielony na:

 • realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w produkcji skrobi i jej modyfikatów: dekstryn, środków wykańczalniczych, nośników, barwników i innych preparatów (klejonek i zapraw) w rodzaju stosowanych w przemyśle papierniczym, włókienniczym i skórzanym,
 • realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w produkcji ziemniaków skrobiowych.

 

 
Kredyt przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego. Kierowany jest do osób fizycznych prowadzących lub podejmujących działalność gospodarczą w rolnictwie na gruntach własnych lub dzierżawionych w okresach wieloletnich, wytypowanych do programu osadnictwa rolnego przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa.
 
Kredyt kierowany jest do osób fizycznych prowadzących lub podejmujących działalność gospodarczą w rolnictwie, które w dniu zawarcia umowy kredytowej nie przekroczyły 40 roku życia, posiadają wykształcenie rolnicze lub maja udokumentowany 3-letni okres pracy w gospodarstwie rolnym.
 
Kredyt przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych zmierzających do poprawy warunków sanitarnych i weterynaryjnych w zakładach uboju, rozbioru mięsa oraz przetwórstwa mięsa czerwonego i drobiowego oraz adaptacji przemysłu mięsnego do warunków i wymagań obowiązujących w Unii Europejskiej.
 
Kredyt przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych gwarantujących powstanie nowych stałych miejsc pracy dla ludności wiejskiej w działalności pozarolniczej w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miastach do 20 tysięcy mieszkańców.
 
Kredyt na realizację przedsięwzięć w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym, usługach dla rolnictwa i działach specjalnych produkcji rolnej kierowany jest do osób fizycznych i prawnych prowadzących lub podejmujących działalność wytwórczą w rolnictwie lub/i działach specjalnych produkcji rolnej.
 
Kredyt z tej linii umożliwia rozpoczęcie lub zwiększenie produkcji poprzez wykorzystanie posiadanej bazy produkcyjnej gospodarstw rolnych i działów specjalnych. Mogą się o niego ubiegać osoby fizyczne (z wyłączeniem rencistów i emerytów), oraz osoby prawne prowadzące lub podejmujące działalność gospodarczą w rolnictwie, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 
Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej kierowany jest do krajowych podmiotów gospodarczych prowadzących produkcję rolniczą.
 
Kredyt przeznaczony jest na realizacje przedsięwzięć mających na celu wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, powodzi, nadmiernymi opadami atmosferycznymi, wymarznięciem, huraganu, pożaru, osuwaniu ziemi lub plagi gryzoni, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego funkcjonowania poszczególnych gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej.

 

Kredyt obrotowy przeznaczony jest na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej, tj.:

 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 • nawozów mineralnych,
 • środków ochrony roślin,
 • paliwa na cele rolnicze,
 • stada obrotowego,
 • matek pszczelich, użytkowych i reprodukcyjnych,
 • pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
 • materiału opalowego do ogrzewania szklarni i tuneli.
 
Spółdzielcza Grupa Bankowa, która tworzą Gospodarczy Bank Wielkopolski SA i zrzeszone Banki Spółdzielcze wprowadziły do swojej oferty nowe linie kredytowe finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund.

 

Spółdzielcza Grupa Bankowa, która tworzą Gospodarczy Bank Wielkopolski SA i zrzeszone Banki Spółdzielcze wprowadziły do swojej oferty nowe linie kredytowe finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund.

 

Kredyt przeznaczony jest na inwestycje związane z utworzeniem nowych miejsc pracy na terenach wiejskich. Można dzięki niemu zakupić, budować, rozbudować obiekty produkcyjno -handlowo -usługowe. Można tez wyposażyć budynki w odpowiednie maszyny, urządzenia do pracy itp. 

 

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.