Wpisz miejscowość i ulicę:
Giełda
GPW (2017-10-20 18:59)
WIG 63719.57 -0,04%
WIG20 2465.51 -0,08%
mWIG40 4831.82 +0,24%
sWIG80 14351.99 -0,54%
Wspierane przez Money.pl


Kursy walut
NBP 2017-10-20
USD 3,5966 +0,20%
EUR 4,2452 +0,17%
CHF 3,6601 -0,26%
GBP 4,7221 +0,03%
Wspierane przez Money.pl


Depozyty 3m
2017-10-19
WIBID 3M 1,53 +0,00%
WIBOR 3M 1,73 +0,00%
WIBOR 1M 1,66 +0,00%
EURIBOR 3M -0,33 +0,00%
EURIBOR 1M -0,37 +0,00%
Wspierane przez Money.pl


jesteś tutaj: Aktualności
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 

System gwarantowania depozytów BFG

Bank Spółdzielczy w Grębocinie, jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 966).

System gwarancji obejmuje depozyty:

1.     osób fizycznych;

2.     osób prawnych;

3.     jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną:

4.     szkolnych kas oszczędnościowych;

5.     pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych,
z zastrzeżeniem art. 22 ustawy.

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:

1.     Skarbu Państwa;

2.     Narodowego Banku Polskiego;

3.     banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie – Prawo Bankowe;

4.     kas i Kasy Krajowej;

5.     Funduszu;

6.     instytucji finansowych;

7.     firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013 i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia;

8.     osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów;

9.     krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

10.  funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.);

11.  otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 i 615);

12.  jednostek samorządu terytorialnego;

13.  organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Szczegółowe informacje o:

·     systemie odpowiedzialnym za ochronę depozytu,

·     ogólnym zakresie ochrony,

·     limicie ochrony wspólnych rachunków,

·     terminie wypłaty środków,
zostały określone w ARKUSZU INFORMACYJNYM DLA DEPONENTÓW (POBIERZ POBIERZ).

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie BFG www.bfg.pl

  

 
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.